fbpx
Columns2022-12-01T15:31:49+00:00
November 2022

November 2022

Oktober 2022

Oktober 2022

September 2022

September 2022

Augustus 2022

Augustus 2022

Juli 2022

Juli 2022

Juni 2022

Juni 2022

Mei 2022

Mei 2022

Februari 2022

Februari 2022

Januari 2022

Januari 2022

December 2021

December 2021

November 2021

November 2021

Oktober 2021

Oktober 2021

September 2021

September 2021

Augustus 2021

Augustus 2021

Juli 2021

Juli 2021

Juni 2021

Juni 2021

Mei 2021

Mei 2021

April 2021

April 2021

Maart 2021

Maart 2021

Februari 2021

Februari 2021

Januari 2021

Januari 2021

December 2020

December 2020

 

Wet beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 geldt de nieuwe wet ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Vandaag de dag wonen stellen vaak al langere tijd samen voordat ze gaan trouwen ook wordt er tegenwoordig vaker dan één keer getrouwd. Het idee achter deze wet is dat deze hierbij meer aansluit. In deze blog leest u wat er veranderd is en wat dat voor u betekent. Het huidige huwelijksvermogensregime (tot 1-1-2018) Wanneer men vandaag de dag besluit te trouwen, trouwt men automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die iedere partner tijdens het huwelijk maar ook vóór het huwelijk heeft opgebouwd in de gemeenschap vallen en dus fitfy-fifty worden gedeeld. Wanneer men dit niet wil kan er voorafgaand aan het huwelijk – bij een notaris – huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. In deze voorwaarden worden dan de afspraken die men maakt over de verdeling van schulden en bezittingen vastgelegd. Een uitzondering op de huidige regeling, dat alle bezittingen en schulden fifty-fifty worden verdeeld, zijn erfenissen en schenkingen, deze vallen niet in de gemeenschap mits dit als zodanig in het testament of de schenkingsovereenkomst is vastgelegd. Dit noemt men een ‘uitsluitingsclausule’. Daarnaast vallen ook verknochte bezittingen en schulden buiten de gemeenschap. Dit zijn bezittingen of schulden die op een bijzondere manier aan één van de partners zijn verbonden. Ook valt het – voor het huwelijk – opgebouwde pensioen buiten de gemeenschap. Bij een echtscheiding wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen veelal wel verdeeld. Het nieuwe huwelijksvermogensregime (vanaf 1-1-2018) Met ingang van 1 januari 2018 treedt de wet beperkte gemeenschap van goederen in werking. Dit betekent ten opzichte van de huidige regeling dat wanneer men op of na 1 januari 2018 trouwt dit niet automatisch in gemeenschap van goederen zal zijn. Er geldt op dat moment een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alleen die bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd zullen worden verdeeld. Bezittingen en schulden die iedere partner al had voor het huwelijk vallen niet langer in de gemeenschap. Voor wat betreft erfenissen en schenkingen geldt hetzelfde als in de huidige regeling echter erfenissen en schenkingen van voor het huwelijk vallen door middel van de nieuwe wet automatisch buiten de gemeenschap. Om bij een echtscheiding aan te kunnen tonen welke van de bezittingen en schulden dateren van voor het huwelijk dient men wel een goede administratie bij te houden. Wanneer een partner bij echtscheiding niet kan aantonen dat bepaalde bezittingen en/of schulden al van voor het huwelijk hem/haar toebehoorde, vallen deze alsnog in de gemeenschap en zullen dus verdeeld worden. Voor wie geldt het ? En wat als u iets anders wenst? De beperkte gemeenschap van goederen – zoals zal gelden vanaf 1-1-2018 – zal gelden voor huwelijken die worden gesloten na 1-1-2018. Voor mensen die voor 1-1-2018 zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen blijft dit huwelijksregime van toepassing, mits u alsnog huwelijkse voorwaarden opstelt. Voor partners die ongehuwd samenwonen blijft de situatie ongewijzigd en is in de huidige als in de nieuwe wet [...]

juli 12th, 2018|Categorieën: Huwelijkse voorwaarden|0 Reacties

Conchita van Rooij

Welkom op mijn persoonlijke blogpagina, waar ik een kijkje geef in mijn leven als advocaat.


Mijn archief

Go to Top